PSÍ HOROSKOPY

 

SKOPEC  
21. 3. - 20. 4.

Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a živé stránky. Je to odvážný pes a vždy je připraven přijmout jakoukoliv výzvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vůbec rád,chceme-li ho omezovat v jeho svobodné vůli. Je si také zcela jist,že mu náleží určitá volnost v jednání. Pes ve znamení Skopce nikdy nezaváhá,může-li převzít iniciativu.Někdy pak postrádá opatrnost.Vyhovuje mu také,když druhý dává pozor. Pes ve znamení Skopce není žádný bojovník.Má touhu být vždy všude jedničkou. Tím se rozumí, že ho lákají hry a klání. Pes ve znamení Skopce potřebuje psovoda, který je schopen dobře a důsledně se prosadit, ale který ho současně nebude příliš omezovat.

BÝK  
21.4. - 20.5.

Psi narození ve znamení Býka stojí od přírody pevně všemi čtyřmi na zemi. Pak je pro ně samozřejmě nejdůležitější, svěřenou zemi dobře zabezpečit. To jim dává stabilitu a jistotu. Pes narozený ve znamení Býka cítí potřebu plnit své úlohy spolehlivě a s pocitem povinnosti. Opatrnost pravděpodobně pili již s mateřským mlékem, ale tato vlastnost se u nich může projevovat také jako určitá nedůvěra. Všechny věci rádi prozkoumají, vždy chtějí přesně vědět, na čem vlastně jsou. Nemají příliš rádi změny, raději zůstávají u toho, nač jsou zvyklí, co dobře znají a co se osvědčilo. Pes ve znamení Býka potřebuje klidného a vyrovnaného psovoda, který ale dokáže dostat ze svého psa jeho rezervy.

BLÍŽENCI  
21.5. - 21.6.

Lehkonohý mezi psy. Pes narozený ve znamení Blíženců má smysl pro pestrost, rozmanitost, změny a novinky.Nic ho nezasmuší víc, než když musí stále zůstávat u starých zvyklostí.Tento pes se učí sice bez námahy,ale rád zůstává jen na povrchu. V kynologické škole ho často fascinují mnohem více ostatní psi než jeho vlastní výuka.Vidí život z nekomplikované a ležérní stránky. Pes ve znamení Blíženců je zvědavý a silně zaměřený na všechno nové. Jenže příliš často trpí nedostatkem koncentrace, protože se rychle znudí. mnohem raději se věnuje novinkám, a když není nic nového k dispozici, dovede sám rozpohybovat své okolí. Pes ve znamení Blíženců potřebuje tolerantního majitele se spoustou nápadů.

 

RAK  
22.6. - 22.7.

Pes ve znamení Raka se z bezpečnostních důvodů nejraději drží zásady dva kroky vpřed, jeden krok vzad, protože ví o vlastní zranitelnosti. Je to mimořádně citlivý pes a rád využívá ochrany druhých. Jestliže mu tuto ochranu odmítneme, cítí se jako na ztracené vartě. Pak se můžer projevovat i bojácně. Má dobré podněty. Jako citlivý pes ale může být postižen určitou náladovostí. Pak to často ztěžuje i sobě. Proto by mohlo člověka snadno napadnout, že jde o komplikovaného psa. S odvážným, chápavým majitelem dokáže pes zrozený ve znamení Raka opravdu mnoho, i přes svoji citlivost - nebo právě díky ní.

 

LEV  
23.7. - 23.8.

To pravděpodobně všichni víte - psovi zrozenému ve znamení Lva náleží veškerá úcta, protože on je král. A i když to nikdo jiný neví, on si je tím jist. Lev se rád vidí ve středu pozornosti a miluje, když se všechno točí jen kolem něj. To není nic, oč by musel bojovat, to mu prostě náleží. Bojového ducha si může rozvinout tam, kde o něco jde. Koneckonců má pes ve znamení Lva nárok na to, aby byl tím nejlepším. rád se vidí na straně vítězů a úspěchu. Stejně jako dokáže vyvinout plné nasazení, dokáže se se ukazovat i ze své flegmatické stránky. Polehávat kolem a prostě nic nedělat - když ho zrovna nic nebaví. V takových momentech jím ale také nijak nepohneme. Pes ve znamení Lva potřebuje majitele, který dokáže psovi přenechat část své moci, aniž by ho nechal, aby mu skákal po hlavě.

 

PANNA  
24.8. -23.9.

Pes ve znamení Panny je pracovitý a vždy připravený pes. Nic pro něj není příliš mnoho. Neustále hledá nové úlohy, které by mohl plnit. Když se nic nenabídne, prostě něco přivleče, čím by se mohl zabývat. Že to může jeho okolí někdy zneklidňovat, je asi jasné. Pes ve znamení Panny je ale všechno jen ne zmatkař. Cení si řádu ve všem dění a chce mít ve všem jasno. Za těchto podmínek se může ukazovat v nejlepším světle a také jeho výkony pak jsou opravdu skvělé. Přesnost při práci má prostě v krvi. Jeho snaha udělat vše dobře je mimořádně velká. Přitom se může přetěžovat a přemáhat tak schopnosti svého nervového systému. potřebuje psovoda, který mu dá pocit pevného vedení a poskytne mu mnoho pohybu.

 

VÁHY  
24.9 - 23.10.

Tento pes nikdy přesně neví,komu by se měl snažit vyhovět.Jestli tomu nebo onomu, nebo sobě samému. Tento pes se projevuje často jako nerozhodný a neví tak docela přesně, co vlastně právě chce. Dokáže ocenit, když jeho majitel vždycky ví, co se teď bude dít, protože tento pes cítí velkou potřebu přizpůsobit se svému člověku a žít s ním ve shodě.To ho také žene do výkonů. Tohoto psa neučiní nic šťastnějším, než když cítí, že si ho jeho partner cení. Budeme-li k němu zachovávat odstup, bude trpět a toužit po blízkém vztahu. Pes ve znamení Vah miluje harmonické prostředí a dokáže se dobře chovat. Poslušnost u něj nebývá problém. Pes ve znamení Vah potřebuje přátelského psovoda, který mu dokáže poskytnout harmonické prostředí a vyrovnanost.

ŠTÍR  
24.10. - 22.11.

Pes ve znamení Štíra dokáže své prostředí fascinovat. Vyzařuje z něj něco tajemného. Je to pes, který chce cítit hranice. Ale reaguje také na to, když mu je stanovíme. Často je přijímá s určitými námitkami. Jako žádný jiný pes dokáže svého majitele testovat a stavět ho před nejrůznější výzvy. Často v tom bývají boje o moc. Ty se nemusejí odehrávat v záporném slova smyslu, ale pes je nechá svého majitele důkladně pocítit. Tento pes vyžaduje intenzivní vztah s člověkem. pokud tato součást jeho života vyhovuje, je schopen absolutní poslušnosti. Jeho majitel mu patří. Vidí-li své místo ohroženo, dokáže reagovat žárlivě. Tento pes potřebuje psovoda, který má správný poměr k moci a dokáže do práce vnést hodně disciplíny.

 

STŘELEC  
23.11. - 21.12.

Mimořádně přátelský pes, který rozumí svému okolí a dokáže je okouzlit ohromným optimismem. Rád navazuje kontakty a má radost, když se může zapojit do každé činnosti. Být při všem je pro něj strašně důležité. při práci je spíše vybíravý, protože nemá výrazný smysl plnit své povinnosti. Často mívá trochu pocit, že se narodil k něčemu vyššímu. Když je ale svojí věcí fascinován, dokáže se do ní pustit s ohnivým elánem. postavíme-li mu do cesty překážky,rychle ztrácí motivaci s výjimkou případů, kdy se cíl opravdu vyplatí. Vždy je připraven si hrát. U tohoto psa trvá trochu déle, než opravdu "dospěje" a stane se rozumnějším. Pes ve znamení Střelce potřebuje velkorysého majitele, extroverta, který vidí život velkoryse a s nadhledem.

 

KOZOROH  
22.12. - 20.1.

Pes ve znamení Kozoroha je každým coulem pes, který přišel na svět, aby tu něco dokázal. Souhlasí se svým majitelem, že práce a poslušnost patří dohromady. Tento pes miluje cílenou práci. Je důležité vyzývat ho ke hrám. Jinak bychom mohli rychle podlehnout jeho snaze plnit práci a povinnosti. Má vzorový postoj k práci a s ním lze dosahovat vysokých cílů. je vytrvalý a odolný a houževnatý. Provází ho přirozená autonomie. Nijak zvlášť nemiluje, když ho lidé ignorují a nedbají na něj. Pokud se to stane, dokáží si postavit hlavu - a pak už nejde vůbec nic. Tento pes potřebuje korektního majitele, pro kterého je důležitá nejen práce, ale také hra.

 

VODNÁŘ  
21.1 - 19.2.

Pes Vodnář je mezi psy něčím zvláštním. rád se odlišuje od ostatních a klade vysoký důraz na individualitu. Je to pes, který rád staví svět na hlavu a pak zjišťuje, že i z této strany vypadá dobře. Pes ve znamení Vodnáře se dokáže projevovat pěkně svéhlavě, a když nechce, je jen velmi obtížné ho k něčemu pohnout. Rád se nechává prosit. Když cítí, že mu lidé nechávají jeho idividualitu, je schopen velkých činů. Má čilou mysl a je velmi pozorný. Jen tak mu něco neunikne. Je to aktivní pes plný života a vůči novinkám obecně má velmi pozitivní postoj. Pes ve znamení Vodnáře potřebuje psovoda, který se nechává rád inspirovat novinkami, takže ne vždy probíhá vše podle zaběhnutého vzorce.

 

RYBY  
20.2. - 20.3.

Tento pes je nejcitlivější. U psů Ryb hrají hlavní roli pocity. Je to mimořádně vnímavý a citový pes. proto reaguje rychle a citlivě na nálady každého druhu ve svém okolí. Je to pes, který se dokáže zcela odpoutat od okolí a stáhnout se do svého vnitřního světa. Pak už nic neslyší, vypadá to, jako kdyby vůbec nebyl na příjmu. Podaří-li se nám ho přitáhnout zpět do pozemského dění,dokáže vyhlížet překvapeně zpod svých chlupů, jako by právě přistál a ještě tak docela nevěděl, o co tu právě kráčí. Tohoto psa musíme opravdu milovat, jinak bychom mu asi nedokázali odpustit jeho eskapády. potřebuje velmi chápavého a citlivého majitele, který je vnitřně velmi vyrovnaný. pak je s ním možná i dobrá práce.

 

Podle švýcarské astroložky U. Liechti